Page 5 - Auca de la Sardana
P. 5

17.
 Rics i pobres, xics i grans
dansen donant-se les mans

                     18.
                     I com més creix la rotllana,
                     més motiva i agermana

                   19.
 Va ser el mestre Pep Ventura
qui amb sa musical cultura...

20.
... tot partint del contrapàs,
va allargar-la amb un nou pas

                                    5
   1   2   3   4   5   6