Page 1 - Auca de la Sardana
P. 1

1.                2.
La sardana és circular      Al darrer toc de campanes, ja
i honora l’astre solar.      comencen les sardanes.

3.                4.
... a escampar notes pels aires, Quan la sardana entra en dansa,
que ajunten tots els dansaires.  el veïnatge s’atansa.
   1   2   3   4   5   6